Sunday, 25/9/2022 UTC+2
Ciekawa strona tematyczna!

Geodeta zrid Olsztyn

Post by relatedRelated post

Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Rzetelne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, gdyż będą zajmować się tym doświadczeni specjaliści. Klienci którzy zgłaszają się do mapa do celów projektowych olsztyn wiedzą, że wszystko będzie wykonane wszechstronnie. Na początku geodeci dedykowani do danego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Następnie robią staranne mapy w celach projektowych oraz innego rodzaju opracowania tematyczne. Po przygotowaniu dokumentacji zajmą się natomiast uzgodnieniami w branży. Zleceniodawcy mogą oczekiwać na opracowanie tego typu dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, UAV, pomiary elewacji a także wykonywanie różnego rodzaju wyrysów. Firma zajmuje się również opracowaniami geodezyjno – prawnymi, dotyczącymi na przykład: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności bądź sporządzania map w celach sądowych.

About